Özel Sipariş Sözleşmesi ve Koşulları

Sipariş için Hüküm ve Koşulları

Müşteriler için Şartlar

Müşteri, bir özel sipariş (commission kelimesinin talimat anlamı da var, muhtemelen talimat ve sipariş anlamında) oluşturduğunda , Sanatyapıyo Kullanım Koşulları’na uygun olarak aşağıdaki hüküm ve koşulları kabul etmiş olur.

1.Müşterinin yükümlülüğü

a. Müşteri (“alıcı”), sanatçının sipariş edilen sanat eseri için bir zaman çizelgesi, kapsam ve sabit bir fiyat üzerinde anlaşmaya varması için gerekli tüm bilgileri (varsa görüntüler dahil) sağlayacaktır. Yetki verildikten sonra alıcı, işlem tamamlanana kadar hem sanatçı hem de Sanatyapıyo ekibiyle düzenli olarak iletişim halinde kalacaktır. Müşteri, sanat eserini, sanatçı ile kararlaştırılanlara uygun olarak, sevk edildiği gibi (örneğin gerilmiş / çerçevelenmiş / bir tüp içinde yuvarlanmış) kabul etmeyi kabul eder.

b. Sanatçı ile kararlaştırılan fiyat, müşteri ile sanatçı arasında aksi kararlaştırılmadıkça depozito ödendikten sonra değişmeyecektir.

c. Alıcı, işlemin başlangıcında, iade edilmeyen bir ilk depozito olarak, kararlaştırılan bir tutarı ödeyecek ve bu noktada müşteri, tüm ara ilerleme raporlarının onaylarını karşılaması koşuluyla nihai ürünü satın almayı taahhüt edecektir. Müşteri, sanatçıdan gelen tüm ilerleme güncellemelerini kontrol edecek ve geri bildirimde bulunacaktır. Sanatçı ile mesaj alışverişine devam etmek, Sanatyapıyo’ya yapılan bir iletişimde zamanında açıkça belirtilmediği sürece, bu şartlar altındaki ilerlemenin onaylanması anlamına gelebilir.

d. Müşteri, sanat eseri tamamlandıktan sonra son fiyatı ödeyecektir. Alıcı, siparişe devam etmemeyi seçmesi durumunda iade edilmeyen depozitoyu kaybedecektir.

e. Müşteri, siparişin oluşturulmasında yer alan sanatsal sürecin bir parçası olarak sanatçının yaratıcı sürecine, tarzına ve tekniğine saygı duyacaktır. Alıcı, sanatçının ifade özgürlüğünü uygulamalarına uygun olarak kabul edecektir. Depozitoyu ödeyerek müşteri, siparişe devam etme kararını, sanatçının Sanatyapıyo ile müşteriye sunulan çalışma gövdesine dayanarak çalıştığını onaylar.

f. Depozitoyu ödeyene kadar siparişe devam etmek zorunda değilsiniz.

2.Sanatyapıyo’nun yükümlülüğü

1.Sanatyapıyo (“biz”), görevlendirilen sipariş için sanatçının temsilcisi olarak hareket ederiz.

2.Siparişin finansal yönünün sorunsuz ve zamanında yürütülmesini sağlamak için sanatçı ve müşteri ile birlikte çalışacağız. Alıcıya ve satıcıya, depozitonun alındığına ve gerekli olan her aşamada nihai ödemeye ilişkin yazılı bir onay göndereceğiz.

3.Müşteri ve sanatçı arasında, uygun olduğu zaman, alıcının veya satıcının talebi üzerine, işlem boyunca irtibat kuracağız. Siparişi, nihai fiyat için fonları topladığımızda, müşteri adına manuel olarak vereceğiz.

4.İşlemin sonuçlanacağı noktada sanat eserinin teslimini ve alınmasını denetleyeceğiz. Gerektiğinde boyunca ve sonrasında sorular ve endişeler için hazır olacağız.

İadeler ve İtirazlar

1.Müşteri, varsa herhangi bir çerçeveleme de dahil olmak üzere ısmarlama bir ürün için iade hakkından feragat eder. İade, yalnızca sanat eseri müşteriyle tatmin edici olmayan bir durumda ulaşırsa kabul edilebilir ve ardından normal Sanatyapıyo iade prosedürü uygulanır ve müşteri ilk depozito da dahil olmak üzere tam bir geri ödeme alır.

2.Müşteri ile sanatçı arasında, ilk kriterleri karşılayan nihai ürünle ilgili bir anlaşmazlık varsa, duruma göre yardım sunacağız. Sanatçı, müşterinin birincisinden memnun olmaması durumunda ikinci bir sipariş edilen sanat eseri yaratma yükümlülüğü altında değildir.

3.Sanatyapıyo, sanatçının kararlaştırılan özetten açıkça ve önemli ölçüde farklı bir sanat eseri sunması veya sanatçının Sanatyapıyo mesajlaşma sistemi aracılığıyla müşteriye yetersiz ilerleme güncellemeleri sunması durumunda müşteriye geri ödeme yapma hakkını saklı tutar.

4. Herhangi bir veya tüm anlaşmazlıklar için nihai çözüm Sanatyapıyo tarafından alınacaktır ve her iki tarafça da kabul edilmelidir.